Fantasi Boeke

Ons aanvaar voorheen-ongepubliseerde manuskripte vir kinderboeke. Hier is ’n paar riglyne. Lees dit aseblief aandagtig deur en kontak ons gerus indien jy meer inligting benodig.

Hoe stuur ek dit?

○ Afskrifte van oorspronklike manuskripte kan per e-pos, per pos of per hand aan Fantasi Boeke gelewer word. Ons stuur nie manuskripte aan outeurs terug nie.
○ Geen manuskripte per faks sal aanvaar word nie.
○ Hou asseblief ’n elektroniese, oop weergawe (d.w.s. ’n redigeerbare kopie) byderhand, vir ingeval ons dit sou benodig.

Hoe moet dit lyk? 

○ Alle manuskripte moet getik wees, in MS Word- of PDF-formaat (.doc of .docx of .pdf), sonder enige “WordArt” of ander grafika.
○ Lettertipe:
 11-14 pt. Arial, Times New Roman, Calibri of ’n ander maklik leesbare lettertipe,  1.5-2 pt lynspasiëring.
○ Geen dubbelspasies, bladsybreuke of bladsynommers/-indelings nie.

Wat nog?

○ Professionele redigering is nie nodig nie, maar die manuskripte behoort vir basiese spelling en grammatika nagegaan te word.
○ Onthou om jou volledige kontakbesonderhede by te sit, sommer in die e-pos.
○ Opsioneel: Maksimum drie voorbeeldillustrasies (lae resolusie, ongeveer 72 ppi – dan kan niemand dit gebruik nie, maar ons kan darem sien) vir die boek. Heg dit asseblief apart aan die e-pos en moet dit nie by die teks insluit nie.

Waarheen stuur ek dit?

Posadres: Posbus 36881, Menlopark, Pretoria, 0102
Straatadres: Kremetartstraat 65, Val de Grace, Pretoria, 0184
E-pos: fransm@fantasi.co.za

Die fynskrif

○ Ons probeer om jou so gou as moontlik te laat weet wat ons besluit het, maar soms is ons besig met ander projekte en dit kan lank neem om by die lees van jou storie uit te kom. 
○ Fantasi is onder geen verpligting om gedetailleerde terugvoer of redes vir ons besluit te verskaf nie.